Oferta

System oparty jest na umowie franczyzy, w której EUROKIOSK Sp. z o.o. udziela licencji na posługiwanie się marką i koncepcją Eurocafe Partnerowi biznesowemu. Franczyzobiorca pozostaje właścicielem wyposażenia i elementów wystroju lokalu, z wyłączeniem urządzeń udostępnionych przez autoryzowanych Partnerów (np. ekspres do kawy, lodówki na napoje i lody). Franczyzobiorca otrzymuje wolną rękę w adaptacji i zakupie wyposażenia zaplecza kawiarni, przy czym dokonuje ich wg wytycznych Franczyzodawcy. Zakup wyposażenia sali sprzedaży, elementów oznaczeń i wystroju wnętrz realizowany jest za pośrednictwem Franczyzodawcy.

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które nie mają doświadczenia w działalności gastronomicznej, a posiadają odpowiednie środki finansowe i chciałyby się tym zająć profesjonalnie.

Oceniając szanse powodzenia biznesu w kontekście konkretnej lokalizacji posługujemy się modelem finansowym,  w którym grupujemy kluczowe elementy mające wpływ na rentowność przedsięwzięcia: nakłady inwestycyjne, spodziewane miesięczne koszty oraz marże uzyskiwane ze sprzedaży poszczególnych asortymentów. Zastosowanie modelu pozwala potencjalnemu Franczyzobiorcy podjąć świadomą decyzję o zaangażowaniu w prowadzenie kawiarni Eurocafe, przy oszacowaniu poziomu ryzyka i okresu zwrotu z inwestycji.

Zależy nam na tym, by decyzja Franczyzobiorcy o wejściu do sieci Eurocafe była w pełni świadoma, dlatego w rozmowach zawsze prezentujemy wszystkie szanse i zagrożenia związane z prowadzeniem kawiarni.